Barbara Bøggild ergonomisk konsulent

- når kroppen bevæges, følger sjælen med

 

 

 

Forretningsbetingelser

Konsulentarbejde og rådgivning kan blandt andet omfatte:

  • Individuelle arbejdspladsgennemgange
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Udarbejdelse af skriftlige rapporter
  • Deltagelse i møder
  • Udarbejdelse af løsningsforslag – handlingsplaner
  • Kunderelaterede leverandørkontakter
  • Undervisning i løfteteknik eller lignende

Fakturering

Fakturering finder sted ultimo hver måned eller ved afslutning af et samlet arrangement.

Hver faktura vil indeholde specifikation af hovedaktiviteterne i den pågældende periode.

Honorarberegning

Timehonoraret er 750,00 kr. ex. moms.

Ved korte enkeltstående konsulentopgaver faktureres minimum 2 timer.

Undervisnings- og foredragsarrangementer efter aftale.

Transport og andre opgaveomkostninger

Rejseomkostninger, herunder evt. overnatning debiteres kunden.

I Københavnsområdet: ½ time – dvs 375,00 kr.

Udenfor København: Rejsetid faktureres til gældende timesats.Barbara Bøggild, Phistersvej 5, 2900 Hellerup - Tlf: 28 60 04 93 - barbara@barergo.dk

Til sidens top